Koulutusjärjetelmää aletaan uudistaa

Toukokuussa SHOry järjesti jäsenistölleen kuulemistilaisuuden liittyen yhdistyksen tulevaisuuteen. Kuulemistilaisuudessa esiteltiin SHOry-SHKY -yhteistyöryhmän tuottama yhteistyömalli, jolla SHKY toivoi yhteistyön etenevän. Tavoitteena oli luoda uusi suomalainen hiihdonopettajakoulutusjärjestelmä, joka täyttäisi ISIA-standardit ja säilyttäisi statuksen EU-ammattipätevyyteen johtavana koulutuksena. Malli käsitti uuden organisaation, joka koostui useammasta eri työryhmästä, joiden jäsenet olisivat pääasiassa hiihtokeskuksista ja -kouluista. Myös SHOry:lle oli varattu edustus työryhmiin. Jäsenistön kuulemisen ja oman harkintansa jälkeen hallitus päätti, ettei lähde mukaan esitetyn mukaiseen malliin.

Kuten yhdistyksen säännöt sanovat, SHOry:n tarkoitus on lumiliikunnan edistäminen sekä hiihdonopettajien osaamisen kehittäminen, ja sitä toteuttaakseen yhdistys järjestää jäsenilleen, sekä yhdistykseen kuulumattomille koulutus- ja keskustelutelutilaisuuksia sekä niihin liittyviä tapahtumia kotimaassa ja ulkomailla. Esillä olleessa yhteistyömallissa SHOry ei siis olisi yhdistyksenä enää toiminut sääntöjensä mukaisesti.

Koulutusjärjestelmän täydellinen uudelleenrakentaminen, silti kuitenkin kansainvälisiä standardeja vastaavaksi, olisi työläs ja merkittäviä resursseja vaativa projekti minkä tahansa organisaation toteuttamana. Olemassa oleva järjestelmä on kuitenkin jo laadukas ja kansainvälisiä viitekehyksiä noudattava. Tavoitteet koulutuksen saavutettavuuden parantamisesta ja houkuttavuuden lisäämisestä voidaan hallituksen näkemyksen mukaan saavuttaa pienemmällä resurssilla ja lyhyemmässä ajassa, kehittämällä nykyistä järjestelmää.

Esitetystä mallista pois jättäytyminen ei tarkoita, etteikö SHOry haluaisi jatkossa aiempaa tiiviimpää yhteistyötä toimialan kanssa, vaan päinvastoin. Niin SHKY, hiihtokeskukset kuin hiihtokoulut halutaan tiiviisti mukaan koulutuksen kehittämiseen. Jo olemassa olevista keinoista toimii esimerkkinä hiihtokoulujohtajien virtuaaliset aamukahvit, joihin on kokoonnuttu kahtena talvena kuukausittain.

SHOry:n koulutusvastaava Ökö Heikkala on hallituksen ja kouluttajaryhmän sekä ulkopuolisen osaamisperusteisen koulutuksen asiantuntijan avulla luonut ratkaisuja SHOry:n koulutusjärjelmän kehittämiseen. Uudistusten tavoitteina on tukea entistä paremmin opettajien osaamisen kehittymistä, lisätä koulutuksen tavoitettavuutta (kesto, hinta, verkko-opetuksen määrä), sujuvoittaa ISIA-polulla etenemistä ja lisätä työelämäyhteistyötä.

SHOry esittelee uudistusideat jäsenistölle ja muille aiheesta kiinnostuneille kahdessa verkkotilaisuudessa (molemmissa sama sisältö).
Info-osuus myös tallennetaan ja linkki videoon jaetaan jäsenille tilaisuuden jälkeen. Esittelyn jälkeen voi esittää kysymyksiä Ökölle ja hallituksen edustajille. Keskusteluosuutta ei tallenneta.

ma 13.6. klo 18-20 Liity kokoukseen tästä
ti 14.6. klo 18-20 Liity kokoukseen tästä