Opetushallitus on alkanut myöntää hiihdonopettajien pätevyystodistuksia

Opetushallitus myöntää tämän vuoden alusta alkaen hiihdonopettajien pätevyystodistuksia Suomen Hiihdonopettajat ry:n 3-tason koulutuksen (jatkokurssi, entinen 3-kurssi) 14.3.2019 mennessä suorittaneille, joilla lisäksi täyttyy toinen seuraavista saavutettujen oikeuksien ehdoista:
•    sinulla on vähintään 200 päivän ammatillinen kokemus aikaväliltä 14.3.2014–14.3.2019 tai
•    olet läpäissyt sekä Eurotest- että Eurosecurity-testit.
(Opetushallitus 2021)

Monessa Euroopan maassa hiihdonopettajan ammatti on säädelty (ei Suomessa), ja päätevyystodistusten myöntämisella on tarkoitus helpottaa hiihdonopettajien kansainvälistä liikkumista ja työskentelyä toisessa EU- tai ETA-maassa.

Uutinen Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/opetushallitus-alkaa-myontaa-hiihdonopettajien-patevyystodistuksia

Miten pätevyystodistusta haetaan?

Ohjeet ja lomakkeet pätevyystodistuksen hakemiseen: https://www.oph.fi/fi/palvelut/hiihdonopettajien-patevyystodistukset

Mistä on kyse?

Euroopan Unionin jäsenmaat ovat sopineet keskenään ammattipätevyyksien tunnustamisesta työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi. Hiihdonopettajien ammattipätevyyden tunnustamisen kriteerit määritellään Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/907. Hiihdonopettajien tulee nykyisin siis suorittaa ammattillisen osaamisen osoittava testi (Common Training Test, CTT), jonka kriteerit on määritelty asetuksessa. Pätevyyden voi kuitenkin saada ilman testiä, mikäli asetuksessa mainitut saavutettujen oikeuksien ehdot ovat täyttyneet ennen asetuksen voimaantuloa eli 14.3.2019.

Missä CTT-testin voi suorittaa, jos haluaa pätevyystodistuksen, eivätkä saavutettujen oikeuksien ehdot täyty?

Eri Euroopan maissa järjestetään CTT-testejä, ja avoimista testitilaisuuksista ilmoitellaan esimerkiksi kansainvälisen hiihdonopettajaliitto ISIA:n Facebook-sivuilla. (Testi ei liity ISIA:an mitenkään, mutta ISIA:n FB-sivu on hyvä foorumi, joka tavoittaa monet hiihdonopettajat ympäri maailmaa.)

CTT-testiin voivat osallistua asetuksen mukaisesti kaikki Euroopan unionin kansalaiset, jotka haluavat harjoittaa hiihdonopettajan ammattia muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat hankkineet asetuksen liitteessä I esitetyn pätevyyden. Eli Suomessa koulutuksen suorittaneille se tarkoittaa SHOry:n tasoa 3 (jatkis, entinen 3-kurssi).

Testi sisältää kaksi osaa: tekninen ja turvallisuus. Tekninen testi on suurpujottelutesti, jonka kriteerit ovat delegoidun asetuksen liitteenä. Turvallisuuosiossa mitataan osaamista vuoristo-olosuhteissa. Siihen kuuluu teoria- sekä käytönnön osuus, jossa tulee soittaa hätäpuhelu isäntämaan kielellä paikalliseen pelastuspalveluun lumivyöryonnettomuuden jälkeen sekä ohjata ryhmää off-piste -olosuhteissa.

Suomessa ei ole suunnitteilla järjestää CTT-testiä.

Ja miten tämä liittyy ISIA:an?

Ei mitenkään. ISIA on kansainvälinen hiihdonopettajaliitto, jonka jäseniä ovat kansalliset hiihdonopettajayhdistykset, eli Suomessa SHOry. ISIA-jäsenmaat ovat sopineet keskenään koulutukseen liittyviä standardeja, joilla helpotetaan hiihdonopettajien liikkuvutta ISIA-jäsenmaiden välillä. ISIA-jäsenmaita on siis ympäri maailmaa ja Suomessa aloitettua koulutuspolkua voi jatkaa vaikkapa Uudessa-Seelannissa tai suomalainen ISIA-tason opettaja voi työllistyä esimerkiksi Sveitsiin.
CTT-testi ja hiihdonopettajan ammattipätevyys koskee siis vain EU- ja ETA-aluetta.

Mistä lisätietoa?

Lue huolellisesti ohjeet OPH:n sivuilta.

Myös SHOry:n meiliin voi tarvittaessa laittaa kysymyksiä shory@hiihonopettajat.fi, mutta huomioithan, että SHOry:llä ei ole kattavaa rekisteriä kurssien suorittajista ajalta ennen sähköisiin kurssitodistuksiin siirtymistä (kausi 20-21). Emme siis valitettavati pysty tarkistamaan milloin olet koulutuksesi suorittanut, vaan todistukset ja opintokirja pitäisi olla itsellä tallessa.